נותרו מקומות ספורים 

לשנה הקרובה

לפרטים התקשרו

052-8495321